Milano

milano projekt

W związku z rozbudową nasz klient poprosił o aplikację mobilną pozwalającą na zarządzanie magazynem poprzez skanowanie kodu QR produktu. Aplikacja została pierwotnie wydana na iOS, ale dzięki wykorzystaniu frameworka Xamarin na platformę .Net dostępna jest również wersja na Androida. Aplikacja składa się z czterech różnych widoków: logowania do systemu przechowywania, skanera, historii skanowania oraz panelu modyfikacji ilości. Aplikacja wykorzystuje sygnały dźwiękowe i alerty do powiadamiania użytkowników o działaniach. Aplikacja została napisana w oparciu o wzorzec MVVM, dzięki czemu można ją sprawnie rozbudować o dodatkowe funkcjonalności.

Mobile App, E-commerce